Team L-Å Söderholm               

Till Start         

 

Bjerke V75

2017-06-11

Lopp 8:  11) GALACTICA (Ma Ber)         5/ 12,1aK    "Tredje utvändigt. Attack 550 kvar och gick först i tredjespår runt sista kurvan. Kunde inte ta något men stred som vanligt tappert och gjorde det bra i den snabba avslutningen."