Team L-Å Söderholm               

Till Start         

 

Lindesberg

2018-05-28

Lopp 1:  9) ALL KNIGHT(Ma Ber)          0/ 13,8aK    "Invändigt men saknar den rätta viljan för dagen."

Lopp 10: 9) RIDGEHEAD MIKKO           6/ 16,8M     "I kön. Med i rygg sista 700 men agerade segt."