Team L-Å Söderholm               

Till Start         

 

Romme

2017-02-03

Lopp 5:  5) m) MAESTRO KEMP-S Smedeby       0/ 17,5M    "mycket vass och het i värmningen och fungerade inte i loppet. Han blev tidigt trött och vi får undersöka vad som fattas honom."