Team L-Å Söderholm               

Till Start         

 

Romme

2016-12-22

Lopp 5:  4) FOLLOW THE STREAM             6/ 19,7M    "Efter fördröjning med omstart och annat kom han iväg hyggligt. Fjärde invändigt efter 300 meter. Tempot lågt på mellanvarvet och 400 kvar fick han en galopperande häst framför sig och blev lite hindrad. Han gick bra upploppet ner och verkar vara på gång. Med rutin kan han snart vara segerduglig."