Team L-Å Söderholm               

Till Start         

 

Resultat Romme V75

2015-04-05

Lopp 6:  6) M.T.Jeopardy.              0/ 15,4aL    "Öppnade förbättrat, men chanslös att strida om ledningen. Utan rygg i första kurvan och gled ner i fjärde invändigt som senare blev femte invändigt. Ut ett spår i fjärde utv. 1100 kvar. Lite trög när tempot drogs upp 700 kvar men höll ryggen hyggligt. Störd 350 kvar av galopperande häst och tappade lite fart. Gick okej för att vara Jeopardy och han gick nytt rekord och bör dra nytta av loppet."